A Word from The Pastor

Gods geliefde kind…
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’ (Romeinen 8: 14)

Het kan zijn dat ik over deze tekst uit Romeinen 8 al eens een ‘pastor-woordje’ heb gesproken, maar het kan geen kwaad ook vandaag deze tekst te overdenken. Wat een zekerheid geven deze woorden van Paulus mij voor mijn geloof! Door Zijn Geest geleid mag ik zeker weten dat ik Gods geliefd kind ben. En dat geldt ook voor u en voor jou die Jezus in waar geloof en wandel aanneemt als uw/jouw Redder en zaligmaker. En dat niet in eigen kracht, maar door Zijn Geest die een diepe verandering teweeg brengt in jouw leven, omdat jij Christus liefhebt! Je bent niet langer slaaf van een Heer. Je bent geliefd kind van ‘Onze Vader, die in de hemel zijt’. Er is tussen Hem en jou een liefdevolle band waarin vertrouwelijkheid en intimiteit de toon zetten. En het is de Geest die jouw ogen hiervoor steeds opnieuw opent en die jou leidt op de weg van het kind zijn. Laat je daarom leiden door Zijn Heilige Geest. Ga onbevangen op weg als Gods geliefde kind, in de kracht van de Geest die van Vader en Zoon uitgaat. Hij leidt je in afhankelijkheid en geloof.

Laat ons Uw genade zien, Heer onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.
Psalm 90: 17

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93