A Word from The Pastor

Kind van God…
‘U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als ‘slaven’ in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods ‘kinderen’ te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’
(Romeinen 8: 15).

Angst is een slechte raadgever. Zo luidt een bekend gezegde. Maar wat kan angst mij toch vaak in zijn greep hebben en laat ik me soms leiden door angst. Angst dat ik afgewezen wordt. Angst om mijn leven uit handen te geven en God onder ogen te komen. Angst om werkelijke verbondenheid te zoeken met de ander. Angst dat ik mijn leven niet langer onder controle heb. En dat is allemaal pure slavernij. Het is een teken dat ik de Vader niet ken zoals hij is. Het is een teken dat ik niet werkelijk weet en ervaar wat het betekent om kind van God te zijn. Juist daarvoor hebben we de Geest ontvangen: om Gods kind te zijn, om niet langer door angst gedreven maar door Gods onvoorwaardelijke liefde omringd te worden, om Hem aan te roepen: ‘Abba, Vader, onze Vader in de hemel, ontferm U over mij.’

Zondag 21 november was het de laatste dag van het kerkelijk jaar. In de Grote Kerk werden in de ochtenddienst de namen genoemd van hen die ons dit jaar zijn ontvallen. Veel mensen rouwen om en ervaren tot op vandaag het gemis van een geliefde met wie zij een (lang) leven hebben gedeeld. Van Kinga Bán (Sela) lees ik op die Eeuwigheidszondagmiddag de volgende woorden;
… Mijn passen worden trager, ik weet niet wat er komt.
Nog één keer zal ik zwaaien en dan draai ik me om.
… De stad bruist, de mensen zingen. Een feest als nooit tevoren.
Dan klinkt mijn naam, mijn nieuwe naam. Ik ben opnieuw geboren…

Gebed
… laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze maker.
Ja, Hij is onze God en wij … de kudde door Zijn hand geleid. Luister vandaag naar Zijn stem. (Psalm 95: 7 en 8).

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93