A Word from The Pastor

Advent: laat je (aan-) raken door Jezus…
‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat U hebt gezegd’ (Lucas 1: 38).

Weet u wat de engel Gabriël tegen Maria zei? Zou hij dat ook tegen u gezegd kunnen hebben?
Het is ongelooflijk hoe vol overgave zij vervolgens gehoor geeft aan die bijzondere roeping van God. Nadat een engel uit de hemel haar verteld heeft dat ze moeder zal worden van de Zoon van God, ontvangt ze de genade om te geloven dat de Heilige Geest over haar zal komen. ‘De kracht van de Allerhoogste zal haar als een schaduw bedekken’, zo lezen we in vers 35. Dat is heel bijzonder: het leven van Maria krijgt een compleet andere wending, maar ze wil niets liever dan daarin meegaan.
Maria is zo een voorbeeld.
En kunt u het haar na zeggen:
‘De Heer wil ik dienen’?
Advent vieren is je laten aanraken door de Vader van Jezus Christus en God, door de leiding van Zijn Geest op de allereerste plek van je leven zetten.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.