A Word from The Pastor

Kerst: Geen plaats voor Jezus…?!
‘Terwijl ze daar waren, brak de dag van de bevalling aan, en Maria bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf.’ (Lucas 2: 6-7).

Het is zo gewoon, zo eenvoudig, zo aards en zo menselijk:
de Zoon van God die op aarde wordt geboren. Maria, de aanstaande moeder, staat op het punt van bevallen als ze in Betlehem zijn. In de stad van haar aanstaande man Jozef, zijn voorvader koning David, moet haar kind, die ook Koning zal zijn, geboren worden. Aan veertig weken zwangerschap komt een einde.
Een klein kindje komt ter wereld. Het is een jongetje. Hij huilt voor het eerst. Hij doet zijn oogjes voor het eerst open. Slaakt een kreetje. Zijn eerste lachje. En straks, maar dan ben je al gauw een jaartje verder, zal Hij zijn eerste stapjes zetten.
En een eerste woordje brabbelen: ‘Abba!’ Zo gewoon is wat er gebeurt. En tegelijk zo heel bijzonder. Jezus groeit op, tussen broertjes en zusjes, en deelt volop in het aardse, menselijke leven dat door God bedacht en geschapen is. Zo komt Hij heel dichtbij uit genade, in liefde.
Of, is er voor Hem (ook) geen plaats in je leven? Net als toen in Betlehem.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.