A Word from The Pastor

Bidden met hulp van de Heilige Geest
‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’ (Romeinen 8: 26).

Bidden is ‘spreken met en tot God’. Het klinkt mooi en is ook helemaal waar, maar wat kan het soms ook ingewikkeld zijn. Moeilijk om op de juiste woorden te komen, moeilijk om te volharden in je gebed, ondanks voor jou geen verhoring op je verlangens. Ook weet ik nog wel van toen ik jong was, spreken met Iemand die je niet ziet of hoort, valt ook niet mee. Maar in deze moeite en rekening houdend met onze zwakheid zijn we niet alleen. Nooit. Zo voelt het soms wel, want pijn en verdriet en lijden
kunnen een grote eenzaamheid met zich meebrengen. Maar alleen zijn we niet, omdat Gods Geest ons altijd nabij is. De Heilige Geest is in onze zwakheid onze helper. Speciaal als het gaat om ons bidden. Als we geen woorden kunnen vinden, als we te moe zijn om te bidden, als we onze gedachten niet kunnen ordenen omdat we ons zo verward voelen in ons hoofd, dan is de Geest er. Hijzelf pleit voor ons.
Al zuchtend. Want dat hoort ook bij het werk van de Geest: dat Hij met ons mee zucht, zonder woorden, opdat ons lijden bij God bekend wordt.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93