A Word from The Pastor

God spreekt Zijn uitverkoren kinderen vrij!
‘Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij’ (Romeinen 8: 33).

Wij naderen het einde van dit magnifieke hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief.
Nog een enkel slotvers van dit hoofdstuk, dat in het teken staat van een (christelijk) leven door de Geest van God. Paulus wil zijn lezers en daarmee ook ons, bijbellezers anno 2022, helpen om de vrijheid te zien en te ervaren waarin we mogen staan dankzij het kennen van Christus. Haast triomfantelijk stelt hij de vraag: ‘Wie zal Gods uitverkorenen beschuldigen?
Wie durft dat te doen?’ Er is, tot op vandaag, in elk geval één die dat steeds weer probeert: Gods tegenstander, de vijand van het licht, de macht van het kwaad. Hij zal alles in het werk stellen om Gods kinderen te laten denken dat het heil, die vrijspraak in Christus, niet voor hen is. ‘Jij bent zo’n zondaar, denk je heus dat God je ziet staan?’ ‘Kijk eens naar al die fouten die je hebt gemaakt in je leven, zou God het met jou zien zitten?’
Maar we mogen dan leren deze beschuldigende vragen van ons af te schudden en te luisteren naar de liefdevolle stem van God: ‘Jij bent mijn geliefde. Je bent vrij, helemaal vrij! Leef het leven. Om Jezus Christus’ wil. Amen’.

Vredegroet
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.