A Word from The Pastor

Jezus overwinnaar…
‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad’
(Romeinen 8: 37).

Ik hoorde onlangs in een Opwekkingslied de volgende woorden: ‘Ongeëvenaarde kracht, ligt in Uw grote Naam, Jezus, Overwinnaar, (U bent) Jezus, Overwinnaar!’ Ik moest aan dit lied denken bij het lezen van vers 37 uit Paulus’ uitleg over ‘een leven door de Geest’.
Wat een prachtig overwinningslied! Maar het is niet een lied waarin de zangers zichzelf op de borst kloppen. Want, zeker Paulus heeft voldoende meegemaakt om er diep van doordrongen te zijn hoe zwak hij zelf is. Maar hij en met hem ook al die zangers van opwekkingsliederen, hebben een andere kracht leren kennen, de kracht van Christus’ liefde. En het is in die kracht dat Paulus, samen met alle kinderen van God, mag overwinnen. Het is een overwinning te midden van tegenslagen en teleurstellingen, aanvechtingen en pijn. Maar juist daardoor glanst die overwinning des te meer, omdat het niet een eigen overwinning is, maar die van de Heer die, na Pasen en door Zijn hemelvaart als Koning aan Gods rechterhand (in de hemel) regeert. Het is een overwinning waarvoor de Heilige Geest ons de ogen opent en waar Gods Geest ons in leert staan en leven als overwinnaars.
Halleluja; de Heer is waarlijk opgestaan en Hij heeft de dood overwonnen en wij met Hem.

 

Rouwkring Verder na Verlies

Ten slotte wil ik u nog wijzen op de gesprekskring: ‘Verder na verlies’ waarvan op donderdag 28 april de eerste van 5 plaatsvindt. Mocht u nog twijfelen om er aan deel te nemen, komt u gerust langs op het huisadres van zr. Ria Mudde, Prof. Kamerlingh Onneslaan 119. We starten om 14.00 uur en de bijeenkomsten eindigen om 15.30 uur. Een telefoontje naar zr. Anja Visser, voor nadere informatie, kan ook: 06-31 24 02 21.

Vredegroet: de Heer is waarlijk opgestaan!
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.