A Word from The Pastor

Niets scheidt mij van de liefde van God, in Jezus
‘Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’
(Romeinen 8: 38-39).

Laat deze woorden uit dat grootse hoofdstuk 8 uit de Romeinenbrief maar heel diep tot je doordringen! In ons lijden en ons zuchten, in ons alleen-zijn en ons verdriet kunnen we heel gemakkelijk het gevoel hebben dat we er echt alleen voor staan. Dat we verlaten zijn. Dat God ons niet meer ziet. Maar met Paulus mogen we ons dan opnieuw deze overtuiging eigen maken: niets van wat we meemaken, in heden, verleden en toekomst, niets van wat er met ons en om ons heen gebeurt, niets van datgene waarover we zo diep bezorgd zijn, niets daarvan kan ons scheiden van de eeuwige en onvoorwaardelijke liefde die we in Jezus leren kennen. Want God laat niet los waar Hij aan begonnen is.
Tegenover onze dood plaatst hij elke dag opnieuw Zijn leven, tegenover het duister elke dag opnieuw het licht, tegenover onze zwakheid elke dag opnieuw Zijn kracht. Je diepe nood is een uitnodiging om Hem te zien! Naar Hem te verlangen.
Ja alles komt samen in die ene naam onder de hemel: Jezus Christus.

Vredegroet; de Heer is bij ons!
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93