A Word from the Pastor

Bergrede vanJezus (1): Nederig van hart

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel’
(Matteüs 5: 3).
In de periode van 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren volg ik online een cursus over de eerste ‘preek’ van onze opgestane Heer Jezus, die bekend staat als de Bergrede.
Eén van de redenen waarom deze cursus wordt gegeven is dat het belangrijk is om niet alleen leerregels in onze kerken te hebben, maar dat we ons ook concentreren op leefregels. Christenen moet je niet allereerst aan hun opvattingen kunnen herkennen, maar veel meer aan hun levensstijl.
Jezus reikt ons die in de Bergrede aan om dagelijks concreet in praktijk te brengen wat het betekent aan Hem toegewijd te zijn. Hij wil dat je gelukkig bent. Maar vergis je niet: de weg waarlangs je het geluk vindt is misschien wel heel anders dan je denkt. Het geluk van het koninkrijk van God valt je allereerst ten deel als je nederig bent. Nederig ben je als je weet en ervaart dat je niets zonder de Here Jezus kunt. Nederig ben je als je in alles van Hem afhankelijk wilt leven. God de Vader kan niet veel met jouw eigen kracht maar alles met jouw zwakheid. Zijn koninkrijk, het échte leven, komt langs de weg van nederigheid naar je toe. Wil je dat? Wil je gelukkig zijn? Ga dan de weg van de nederigheid. Zoals Jezus dat zelf in praktijk bracht.

De rouwkring ‘Verder na Verlies’ van start gegaan. Dat in deze kring leeftijden geen rol spelen blijkt wel uit de leeftijd van de deelnemers. Die varieert van 37 jaar tot 88 jaar. Alle vier hebben ze op de een of andere wijze te worstelen met het leven na een groot verlies. Misschien kent u zelf wel mensen die recent of al wat langer geleden te maken hebben gehad met het overlijden van een geliefde. Goed bedoelde (troost-)woorden of uitdrukkingen kunnen de plank volledig mis slaan en het verdriet in feite verergeren. Bijvoorbeeld: ‘Het is een mooie dood’. Iemand is plotseling overleden. Geen ziekteperiode, geen lijden. Maar… vergeet je dan niet dat er ook geen mogelijkheid was om afscheid te nemen? Om nog even iets tegen elkaar te zeggen?
En zo zijn er nog wel meer. Woorden die zonder echte aandacht worden uitgesproken. Om toch maar iets te zeggen.
Misschien moet je eerst beginnen met luisteren. Probeer je te verplaatsen in de ander.
En denk niet te snel dat het verdriet van de ander voorbij is. Besef dat het om die ander gaat. En niet om jouw gevoel. Let een beetje op uw woorden en op mensen in of met rouw.

Vredegroet: de Heer is met u en allen die u lief zijn.
Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93