A Word from The Pastor


Bergrede van Jezus (4): Goedheid
‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’ (Matteüs 5: 6).
Veel mensen zijn gewend in de kerk te horen hoe je je in het leven als een goed mens hoort te gedragen. Volg Gods geboden nauwgezet na en de kans is groot dat je in de hemel komt. Een mens heeft steun aan duidelijk omschreven leerregels. In de bergrede gaat het de Here Jezus veel meer om leefregels. Eén lettertje verschil dus. Deze leefregels geven volgens mij veel meer ruimte om ontspannen christen te zijn en met een open mind in de wereld te staan.
We leven tegenwoordig in een wereld vol onrecht, vol oneerlijkheid, vol leugens en machtsmisbruik. Daardoor strookt dit niet met jouw verlangen naar een goed leven zoals God dat bedoeld heeft. Hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid.
Het is met deze uitspraak van de Here Jezus dat Hij als het ware een diep verlangen in je hart legt naar gerechtigheid. Die gerechtigheid mag allereerst in jezelf tot bloei komen als oprechte innerlijke goedheid. Dat is de goedheid die in je komt als je dicht bij de goede God leeft. Het is de goedheid van het koninkrijk. Maak zo het verschil vandaag in een wereld waar aan goedheid zoveel gebrek is. Verlang voortdurend naar de vrucht van Gods Geest. En bid er om: een vrucht van liefde, vrede, vreugde en goedheid (Galaten 5: 22-23).

‘O Schepper, Geest, die eeuwig leeft,
de Trooster, die ons bijstand geeft.
Gij spreekt van heil en zaligheid
van oudsher voor ons toebereid.’

Pastor Harm Jansen,
harm.jansen@hervormdsliedrecht.nl, 06-49 59 48 93.