A WORD FROM THE PASTOR

Aandacht is eerbiedig, ze dringt zich niet op, ze kan wachten, ze laat vertrouwen groeien.
Aandacht is ontvankelijk, ze stelt zich open, ze leeft zich in, ze kan ontvangen.
Aandacht is tijd, ze neemt de tijd, ze vergeet niet, ze doet wat ze zegt.
Aandacht is trouw, ze blijft komen, ze houdt de lange duur vol, ze komt ook in moeilijke tijden.
Aandacht is aanwezigheid, ze kent de waarde van er zijn, ze weet stil te zijn, ze is eenvoudig. Gelukkig een mens, die aandacht schenkt en die aandacht ontvangt.
Aandacht was er voor elkaar tijdens een ‘thee-uurtje’ bij zr. Van Tent in Merweborgh. ‘Wijk’ouderling, zr. Mudde had enkele ‘oudere’ bewoners van de Rivierdijk uitgenodigd om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten. Onder het genot van een hapje en een drankje ontstond een geanimeerd gesprek over de vraag: ‘Waarom (nog) naar de kerk?’ Het afsluitende gezang 112, uit de Hervormde Bundel 1938: ‘Eén Naam is onze hope, één grond heeft Christus’ kerk’, werd enthousiast mee gezongen. Tot slot vraag ik uw aandacht voor Zr. Vervelde-Hagoort. Zij is (nog) aan het revalideren in Swinhove (Zwijndrecht). Haar man br. H. Vervelde is in De Wieken te Papendrecht opgenomen. Zijn verdergaande dementie maakt het niet meer mogelijk dat hij nog terugkeert in hun woning aan de Lijsterweg 343 (Hof van Sliedrecht). Het adres van zr. Vervelde is Zorghotel Revalidatie Ambachtstaete, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht.

Vrede, Pastor Harm Jansen, harm1.jansen@ziggo.nl.