Aangepaste Kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten

Op D.V. zondag 4 februari a.s. is er weer een aangepaste kerkdienst voor verstandelijk gehandicapten in de MARANATHAKERK. Voorganger is ds. C.P. de Boer van de Christelijk Gereformeerde Kerk Beth-El, muzikale medewerking wordt verleend door Kinderkoor Mattánja o.l.v. Irma Kroon. Het orgel wordt bespeeld door Jaco v.d. Graaf. De dienst begint om 14.30 uur, maar vanaf 14.15 uur is er samenzang.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst te bezoeken.