Aangepaste Kerkdiensten

Aangepaste Kerkdiensten
Graag wil ik het volgende onder uw aandacht brengen.
In Dordrecht worden wekelijks aangepaste diensten georganiseerd. Dit wordt interkerkelijk door IKAA georganiseerd voor mensen met een beperking.
Voor meer informatie verwijs ik u naar www.ikaa.nl. Graag wijs ik u op de mogelijkheid om buiten onze eigen aangepaste diensten hieraan deel te nemen.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u met mij contact opnemen.
Namens de Commissie, Sion Schild
Telefoon: 0184-420178 – E-mail: s.schild@telfort.nl