Aankoop pastorie Batelier 53

Batelier 53

Graag willen wij u als gemeente meedelen dat wij de hierboven afgebeelde pastorie aan de Batelier 53 hebben gekocht. De overdracht en passage bij de notaris zal op D.V.
26 augustus plaatsvinden.

In 2014 bent u al geïnformeerd over nieuw beleid met betrekking tot de pastorieën van onze gemeente. Door deze aankoop zal de pastorie aan de Adr. Volkersingel 2 vanaf maandag 24 augustus bij Van Rees Vastgoed in de verkoop gaan.
Hierover wordt u uitgebreid geïnformeerd in het Kerkblad van vrijdag 21 augustus.
Voor nadere informatie:
Ronald van der Velde, r.velde27@chello.nl