Aanmelden Bijbelweek

Een nieuwe editie van de Bijbelweek staat voor de deur. Volop activiteiten voor allerlei doelgroepen. Er zijn allerlei onderdelen waarvoor u/jij zich kunt inzetten. Met hoe meer mensen we dit doen, hoe minder dit van een ieder vraagt. Daarom onze hartelijke oproep: doe mee! Neemt deze lijst rustig door en lever het ingevulde formulier in. Bij voorbaat dank! U kunt het ingevulde formulier terugsturen per e-mail naar Jolanda Bot.