Aanmelden Jongvolwassenenkring

Deze kring is bedoeld voor belijdende  gemeenteleden tot ongeveer veertig jaar. We komen bij elkaar op de volgende momenten: D.V. 26 oktober, 2 en 30 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart. Meld je van te voren even aan bij Ds. Den Boer s.v.p. Aanmelden is mogelijk tot 16 oktober.

Op maandag 26 oktober behandelen we hoofdstuk 1 uit het boek ‘Romeinen 1-7’ van Tim Keller. Lees van tevoren blz. 7-30 s.v.p.