Aanmelden toerustingsavonden

Op 14, 28 oktober en 11 november zal van 20.00 tot 22.00 uur de cursus ‘ Luisteren naar Gods stem’  van het Evangelisch Werkverband worden gegeven.

In deze cursus oefenen we ons in het richten op God en het herkennen van zijn stem. Met eenvoudige oefeningen helpen we elkaar de Bijbel te lezen met in het achterhoofd de vraag ‘Wat wil God in dit gedeelte tegen mij persoonlijk zeggen’. Je zult ontdekken dat het niet gaat om een trucje aan te leren, maar dat door het verdiepen van jouw eigen relatie met God, God op een unieke manier zijn weg met je zal gaan. Hij wil niets liever dan communiceren met ons en ons inzetten in het verspreiden van zijn Evangelie.

Misschien denk je ‘… zou dat ook voor mij mogelijk zijn?’ Jazeker! Je leert het door de omgang met Hem. Iedere christen kan de stem van de Goede Herder kennen. Dit is de inzet van de cursus en velen gingen je al voor en werden zeer bemoedigd.

 Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit drie avonden en is een combinatie van onderwijs en oefeningen in kleine groepen.

  • 1e avond: Wandelen met God
  • 2e avond: Wacht op de Heer
  • 3e avond: Rivieren van levend water

De opzet
Tijdens de cursusavonden is tijd ingeruimd voor het oefenen in kleine groepen. Het luisteren naar Gods stem leer je niet door erover te lezen maar door er in de praktijk mee te oefenen. De cursus biedt deelnemers een Bijbelse basis voor het onderwijs, de training en de toepassing in het dagelijks leven.

Om de Bijbelse basis van de cursus te onderstrepen en te benadrukken dat de Bijbel de belangrijkste bron is van Gods woord, begint elke cursusavond met een oefening luisterend Bijbellezen.

In de toerusting komen praktische zaken aan de orde als:

  • Hoe spreekt God?
  • Hoe kan ik stil worden / tot rust komen?
  • Welke obstakels kunnen er zijn?
  • Hoe toets ik of iets van God is?

Naast de cursusavonden krijgen de deelnemers huiswerk mee om hen te stimuleren het geleerde thuis toe te passen en tijd te nemen voor de dagelijkse omgang met God.

Kosten: € 10,- per persoon
Aanmelden graag voor 1 oktober voor de toerustingsavonden via: toerusting@hervormdsliedrecht.nl