Aanmelding doop Wijk 3

Op zondag 9 februari D.V., zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden.
Dr. Klaassen verzoekt ouders die hiervan gebruik willen maken, contact met hem
op te nemen. Er wordt  dan een afspraak voor een doopbezoek gemaakt.