Aanvraag voorbede/Pastoraal nagesprek

Aanvraag voorbede
Er is altijd de mogelijkheid een verzoek in te dienen voor dankzegging of voorbede op zondag. In principe gaat dit via mij als wijkpredikant respectievelijk consulent. Voor aanstaande zondag is het verzameladres voor beide wijken scriba Heleen van der Vlist-de Bruijn, 0184 421379.

Pastoraal nagesprek
Het is voor velen wel emotioneel om weer fysiek een kerkdienst bij te wonen. Als iemand behoefte heeft aan een pastoraal (na)gesprek, hebben de kerkenraden hiervoor een voorziening getroffen. Bij elke dienst zijn voorlopig twee ouderlingen beschikbaar. Meld u zich na afloop van de dienst gerust even in de kerkenraadskamer.