Aanvraag voorbedes

Elke zondag is er gelegenheid een verzoek in te dienen voor dankzegging of voorbede. In principe gaat dit via ds. G.J. Mink als wijkpredikant respectievelijk consulent. Vanaf 3 augustus, tijdens zijn vakantie, is het verzameladres voor beide wijken scriba Heleen van der Vlist-de Bruijn, 0184 421379.