Actie KerkBalans

De komende weken staan in het teken van de jaarlijkse Actie KerkBalans. De Wijzen uit het Oosten boden de Here Jezus geschenken aan waar ze stonden bij het lichaam van Christus, liggend in de kribbe. Het Lichaam van Christus, zo noemt Paulus de kerk. Wij mogen onze gaven geven aan de kerk. De Actie KerkBalans heeft alles te maken met gaven geven aan het Kind, aan het Pesachlam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Mag Hij op u rekenen?