Actie Kerkbalans 2021

Van 18 t/m 29 januari 2021 worden alle gemeenteleden benaderd voor de toezegging voor de vrijwillige bijdrage over 2021, de Actie Kerkbalans. Deze bijdrage is geheel bestemd voor onze plaatselijke gemeente. Dit jaar is het thema: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. De kerk is immers in de eerste plaats geen mensenwerk. Ondanks ons falen en onze tekortkomingen gaat God door met de bouw en instandhouding van Zijn gemeente, Zijn Kerk. Gelukkig maar. We mogen hierbij ook denken aan onze kerkgebouwen. Het is een grote zegen dat we deze plaatsen van samenkomst hebben. God heeft beloofd in ons midden te zijn wanneer wij in Zijn naam samenkomen. Het is Zijn huis, Zijn Kerk. Een wonder niet te begrijpen, maar wel waar.
In dit licht vragen we u zonder verlegenheid: ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’. Vroeger zeiden wij: ‘God heeft de blijmoedige gever lief’. Wat wilden we daarmee zeggen? Welnu, dat God ziet wanneer wij dankbaar zijn en zonder morren, maar met liefde voor Hem een substantiële bijdrage leveren aan Zijn gemeente, Zijn kerk.
Ook in 2021 vertrouwen we op uw gulle bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021. Dat die nodig is, wordt uitgelegd in de informatiefolder Kerkbalans die u binnenkort ontvangt.
In verband met corona zullen de lopers de anderhalve meter afstand in acht nemen bij
het bezorgen en ophalen van het toezeggingsformulier en de folder.
De gebruikelijke telavond op 29 januari 2021 kan vanwege de huidige coronamaatregelen niet plaatsvinden. De telling zal de volgende week plaatsvinden door enkele personen.
De uitslag zal daarom later bekend gemaakt worden.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Gertjan Rietveld en Wijnand Blom