Actie Kerkbalans 2022

Voor 2022 is totaal € 494.783 toegezegd. Dit bedrag is een voorlopige stand, omdat we nog niet alle toezeggingen ontvangen hebben. Deze toezeggingen verwachten we de komende weken te ontvangen. In 2021 is er totaal € 493.288 toegezegd. Eind maart zullen we het definitieve bedrag aan toezeggingen voor 2022 bekendmaken.
Wij danken u voor de gedane toezeggingen. Wij zijn dankbaar en verwonderd over dit totaalbedrag. Dankbaar, omdat onze Heere harten en handen bereid heeft gemaakt om deze toezeggingen te doen. Verwonderd, omdat ook Zijn trouw hieruit blijkt over het doorgeven van het Evangelie in onze gemeente.
Gert Jan Rietveld en Wijnand Blom