Advent

Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons Zichzelf als levensbrood
Nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam.
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam.
Hoor en zie het levend teken
van een God die tot ons kwam.

(Hemelhoog Lied 122: 1, 2 en 3)