Adventsgebed

Graag deel ik deze liedtekst van Sela, als woorden die deze week biddend met ons mee kunnen gaan. Het lied heet ‘Kom tot ons, Heer’ en is op Youtube en Spotify te vinden.
‘Lof zij Christus, hoog verheven,
God uit God en licht uit licht;
schepper van het goede leven,
die uit God geboren is.
Lof zij Christus, Heer der heren,
vredevorst die vrede sticht;
Davids Zoon, die wij vereren,
licht dat ieder mens verlicht.
Jezus, de wereld wacht op
de eerste nieuwe dag.
Daal hier op aarde neer;
kom tot ons, Heer.
Heer, geef wereldwijd uw vrede.
Kom tot ons, de wereld wacht.
Hoor ons bidden hier beneden
om uw vrede in ons hart.’

Een hartelijke groet,
ds. Michiel Vastenhout