Afscheid Dick van den Boogaart

Op 23 juni jl. heeft, in een dienst in de Open Hof Kerk, Dick van den Boogaart afscheid genomen als pastor pionier van Seinpost Slinge. Verschillende mensen uit Sliedrecht mochten daarbij aanwezig zijn. De dienst was hartverwarmend, omdat er veel mensen uit eerdere plaatsen waar Dick gediend heeft aanwezig waren. Dick heeft mogen werken in Antwerpen, Haarlem en Rotterdam. Het hartverwarmende was dat sprekers uiting gaven aan de liefde voor Dick en ook voor zijn vrouw Ina. Dit omdat zij in de ware zin des Woords beelddrager van Jezus Christus zijn en aldus een getuigenis voor de mensen om hen heen. Inmiddels is een opvolger aangesteld, ds. Edwin de Jong. Dick bediende het Woord uit Zacharia 2: 5-13. In dit bijbelgedeelte wordt gesproken over het opmeten van Jeruzalem, om te zien hoe groot zijn breedte en hoe groot zijn lengte zal zijn. Jeruzalem was verwoest, maar de centrale boodschap is dat Jeruzalem niet ommuurd zal blijven, want de Heere zal een muur van vuur zijn rondom en Hij zal in haar midden zijn tot heerlijkheid. Er waren maar weinigen uit Babel teruggekeerd, maar de toekomst van Jeruzalem is groots. Zo mag er ook vertrouwen zijn voor de Kerk in Rotterdam of waar dan ook. Het zal worden zoals God dat wil. In dat besef kan en mag Seinpost Slinge verder.