Afscheid ds. J.F. Tanghé

Graag brengen wij u in herinnering dat de afscheidsreceptie voor ds. Tanghé zal worden gehouden op zaterdag 13 juni van 15.00 tot 17.00 uur in de Maranathakerk. Uw bijdrage voor een cadeau kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL58RABO0359358209 ten name van ‘Kerkenraad wijk 1’ onder vermelding van ‘cadeau ds. Tanghé’.
De afscheidsdienst zal op zondag 14 juni in de ochtenddienst in de Grote Kerk worden gehouden.