Afscheid ds. J. Riemersma

Zoals eerder vermeld, heeft ds. J. Riemersma besloten om zijn werkzaamheden als pastoraal werker in onze gemeente vanwege gezondheidsredenen te beëindigen.
Op zondag 17 februari zullen we in de morgendienst in de Grote Kerk stilstaan bij dit afscheid. Na die dienst is een ieder in de gelegenheid om ds. J. Riemersma en zijn vrouw de hand te drukken en te bedanken voor al het werk dat zij in onze gemeente hebben mogen doen.
We willen ds. Riemersma en zijn vrouw ook graag een cadeau aanbieden namens de gehele gemeente.
Wilt u hier een bijdrage aan leveren, dan verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL63 RABO 0373 7290 57 onder vermelding van ‘cadeau Riemersma’.

Namens de kerkenraden van wijk 1 en 2, Pieter Vlot en Krijn Schep.