Afscheid ds. J.W. Sparreboom en gezin

Eerder berichten wij al dat de afscheidsreceptie op  dinsdag 16 april en de afscheidsdienst op zondag 19 april niet doorgaan. Dat betekent niet dat we de familie Sparreboom zomaar willen laten vertrekken. In de vijf jaar dat ds. J.W. Sparreboom binnen onze gemeente werkzaam is geweest, hebben hij en zijn gezin veel voor ons betekend. We vragen dan ook of u/jij een afscheidsboodschap aan hen wil richten, hetzij via e-mail, hetzij met een kaart of brief. Deze zullen we bundelen en hen aanbieden. U kunt deze wensen sturen naar: gijsdewaard51@gmail.com, of op één van de volgende adressen in de brievenbus doen:
– Krijn Schep, Vivaldilaan 122;
– Mieke van ’t Veer, Jordaanstoep 9;
– Gijs de Waard, Middeldiepstraat 85.
Als gemeente willen we ds. J.W. Sparreboom graag een afscheidscadeau aanbieden. Uw bijdrage hiervoor kan gestort worden op rekeningnummer NL82 RABO 0373 7291 03 t.n.v. Wijkkas Wijk 2 onder vermelding van ‘afscheidscadeau ds. Sparreboom’. U kunt eventueel ook een envelop met contant geld voor het afscheidscadeau door de bus doen op de bovengenoemde adressen (de voorkeur gaat uit naar een gift via de bank).
We hopen op deze manier de familie Sparreboom een mooie herinnering aan onze gemeente mee te geven.
Vriendelijke groeten namens Wijkkerkenraad 2,
Mieke van ’t Veer, preses.