Afscheid ds. J.W. Sparreboom en gezin

Zondag 19 april hoopt ds. Johan Sparreboom afscheid te nemen van onze gemeente.
De afscheidsdienst vindt plaats om 14.30 uur in de Grote Kerk.
Uw aanwezigheid in deze dienst wordt zeer op prijs gesteld.
Tijdens deze dienst is er kinderoppas en kindernevendienst.
Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er op donderdagavond 16 april gelegenheid
voor de gemeente om ds. Sparreboom en zijn gezin de hand te drukken.
Deze informele bijeenkomst vindt plaats in de Maranathakerk van 19.45 uur tot plm. 21.15 uur.  We hopen velen van u daar te ontmoeten.
Wij willen als gemeente ds. Sparreboom graag een afscheidscadeau aanbieden. Uw bijdrage hiervoor kunt u storten op rekeningnummer NL82 RABO 0373 7291 03 t.n.v. Wijkkas Wijk 2 onder vermelding van ‘afscheidscadeau ds. Sparreboom’. Ook kunt u uw bijdrage in een envelop met vermelding ‘afscheidscadeau’ in een collectezak deponeren
of in de brievenbus doen bij Gijs de Waard, Middeldiepstraat 85.
Wijkkerkenraad Wijk 2