Afscheid Ds. Klaassen

Afgelopen zondagavond 28 juni hebben we in een afscheidsdienst in de Grote Kerk afscheid genomen van ds. Klaassen. Het was een bijzondere dienst waarbij ds. Klaassen voor de laatste maal als predikant van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht het Woord mocht bedienen. De prediking ging over Jeremia 6:16ab “Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel”. Het kruispunt stond centraal in deze preek: de Hervormde Gemeente van Sliedrecht wordt opgeroepen, net als het volk Israël ten tijde van de profeet Jeremia, om de goede weg te kiezen nu kerk en samenleving op een kruispunt staan. Er is maar één weg – namelijk de Weg, onze Heere Jezus Christus – die ons tot de eeuwige ware rust kan leiden. Het advies luidt: “Blijf op de aloude paden”: blijf trouw aan de Bijbel (het Woord van God), de traditie van de kerk der eeuwen en volg bovenal de Heere Jezus: Hij is immers de Goede Weg. Zoals onze herder en leraar zei: ‘Sliedrecht is het kruispunt nog niet over… Laten we dicht bij onze grote Herder en Leraar blijven en luisteren naar Zijn stem!’

Na een dankwoord van ds. Klaassen werd onze scheidende predikant toegesproken door achtereenvolgens burgemeester Van Hemmen, ds. Van der Zwan, ds. Van der Veen, en tenslotte door ouderling Alblas als voorzitter van wijkkerkenraad 3. De broeders van wijkkerkenraad 3 hebben ds. en familie Klaassen nog de zegenbede uit Psalm 134 tweestemmig toegezongen. Na afloop van de dienst werden er opnieuw ontzettend veel handen gegeven, en woorden met elkaar gedeeld. Het was tegen tien uur toen we in het Dienstgebouw als kerkenraad met elkaar de dienst afsloten…