Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

In de zondagmorgendienst van 12 januari bedanken we een aantal ambtsdragers voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren. Het betreft diaken Mark Teeuw en de ouderlingen Leen Kleijn, Peter Korevaar, Margareth Spijkers-Korevaar, Jan Teeuw, Heleen Vermeer-van der Poel, Pieter Vlot, Hans van der Weijde en Frans Willemsen. We zijn hen heel dankbaar voor wat zij mochten betekenen. We wensen hen toe dat zij met vreugde hun plaats in het midden van de gemeente kunnen innemen.
De ambtstermijn van de broeders Gert de Bruin en Mees van de Graaf is eveneens verstreken, maar zij blijven ouderling totdat de vacatures zijn vervuld of tot uiterst 1 juli 2020.
Enkele ambtsdragers worden in deze dienst herbevestigd. We zijn dankbaar dat zij hun dienstwerk willen voortzetten. Het betreft de diakenen Frits van der Kooij, Wim van Tuijl, Martijn Vermaas en de ouderlingen Jan van de Maat, Paula Redelijkheid-de Heer, Willy Schouwenburg-van Andel, Kees van der Sluijs, Mieke van ’t Veer en Gijs de Waard.
Tenslotte zijn we onze hemelse Vader dankbaar dat Hij het enkele gemeenteleden in het hart heeft gegeven om de komende tijd de gemeente te dienen als ambtsdrager. Het betreft de zusters en broeders Jor den Besten, Gerard van Houwelingen, Marcel Klein, Dion van der Leeden, Rolf Paauwe, Tine Plaisier-Brouwer, Gert-Jan Rietveld en Mark van der Wetering als ouderling en Saskia Terlouw-Visscher en Elize Vlot-de Waard als diaken. Wij bidden hen Gods onmisbare zegen toe. Dankbaar zijn we dat bijna alle vacatures hiermee zijn vervuld.
Wij bidden dat ook de drie vacatures alsnog op korte termijn worden vervuld.
Ds. G.J. Mink en ds. J.W. Sparreboom.