Afscheid en (her)bevestiging

In de morgendiensten van zondag 16 januari nemen we afscheid van een aantal aftredende ambtsdragers, worden anderen herbevestigd en verwelkomen we ook nieuwe ouderlingen en diakenen in de kerkenraad.
In de eerste morgendienst zullen de volgende ouderlingen
worden (her)bevestigd:
– Br. Pieter Vlot (wijk 1, beoogd scriba AK)
– Zr. Moniek van Oord-Klop (blokouderling wijk 1)
– Zr. Tabitha Vonk-Breedveld (blokouderling wijk 1)
– Zr. Dita Hak-de Ruiter (blokouderling wijk 1)
– Zr. Sjanie Hilgeman-van Tol (blokouderling wijk 1)
– Br. Piet Wielaard (blokouderling wijk 1)
– Zr. Alexandra Brandwijk-van Heteren (blokouderling wijk 2)
– Br. Robert-Jan Gort (blokouderling wijk 2)
In die dienst nemen we afscheid van de blokouderlingen Rien Klop, Peter de Groot, Gerhard van ’t Hof (allen wijk 1), alsmede van ouderling Wim Dunsbergen (wijk 1), twaalf jaar lang voorzitter van de Algemene Kerkenraad.
In de tweede morgendienst zullen de volgende ambtsdragers worden (her)bevestigd:
– Br. Paul Passchier (preses wijkkerkenraad 1)
– Zr. Heleen van der Vlist-de Bruijn (scriba wijkkerkenraad 1)
– Br. Bart Willemsen (ouderling-kerkrentmeester wijk 1)
– Zr. Annemieke Faro-de Waard (jeugdouderling wijk 1)
– Zr. Mariët Tanghé-Reurink (jeugdouderling wijk 1)
– Zr. Marlene van Vianen (jeugdouderling wijk 2)
– Br. Hendrik den Boef (diaken wijk 1)
– Br. Teus Vink (diaken wijk 2)
– Br. Pieter Pronk (diaken wijk 2)
In die dienst nemen we afscheid van de ouderling-kerkrentmeesters Jan van der Kolk (wijk 1) en Ot van Wingerden (wijk 2), de jeugdouderlingen Timon Jongkind en Rebecca Heijkoop-Verlek (beiden wijk 1) alsmede de diakenen Paul de Jager en Theo de Jong (beiden wijk 2).