Afscheid groep 8

Op zondag 14 juli nemen wij in de morgendienst als kindernevendienst afscheid van de kinderen uit groep 8. Degenen die afscheid nemen, willen we graag actief bij deze dienst betrekken, door ieder van hen een taak te geven. Inmiddels is er aan hen en hun ouders een bericht verstuurd om hen uit te nodigen voor een bijeenkomst waarin we elkaar willen ontmoeten en de dienst willen bespreken. Heeft u geen bericht ontvangen en uw kind wil wel afscheid nemen, wilt u dan contact met ons opnemen? Jan Teeuw, 06 51126577, kndsliedrecht@hotmail.com.
De leiding van de KinderNevenDienst.