Afscheid Kees Kraaijeveld

In aansluiting op de berichtgeving in het Kerkblad omtrent het overlijden van onze organist Kees Kraaijeveld, wordt de gemeente meegedeeld dat er gelegenheid is tot het condoleren van de familie op zaterdag 29 juni 2019 van 15.00 tot 16.00 uur in uitvaartcentrum De Drechtstreek, aula 1, Jan Steenstraat 71 te Sliedrecht.

De dienst van Woord, Gebed en Lied zal worden gehouden op maandag 1 juli 2019 om 11.00 uur in de Grote Kerk te Sliedrecht. Aansluitend zal om 12.45 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Sliedrecht. De gemeente is tevens van harte uitgenodigd om de dienst bij te wonen, maar wordt gevraagd om voor het condoleren van de familie zoveel als mogelijk gebruik te maken van de daartoe op zaterdag geboden gelegenheid.