Afscheid prop. de Kruijf

Per 1 februari stopt prop. J.A. de Kruijf met zijn werk in onze gemeente. Hij is in deze tijd bezig met afscheid nemen. Hij bezoekt gemeenteleden met wie hij in de achterliggende elf jaren een bijzondere band heeft opgebouwd en verzorgt de weeksluitingen in Overslydrecht en Parkzicht.

U krijgt als gemeente gelegenheid om van hem afscheid te nemen. Op zondag 1 maart hoopt onze broeder de beide morgendiensten in de Grote Kerk te verzorgen. Na afloop van de tweede morgendienst zal hij worden toegesproken en krijgt u na afloop van deze dienst de gelegenheid om hem de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen.