Afwezigheid ds. J.W. Sparreboom

Van donderdag 2 mei tot en met maandag 6 mei hopen we op familiebezoek te gaan in Engeland om daar een doopdienst mee te maken. De pastorie blijft tijdens deze dagen bewoond. Ouderling Ad den Besten is bereid om in voorkomende gevallen waar te nemen voor ds. G.J. Mink en ds. J.W. Sparreboom.