Algemene Kerkenraad

Op donderdag 23 maart was er een vergadering van de Algemene Kerkenraad.
Aan het begin van deze vergadering mochten we ds. Verheij welkom heten. Het is een voorrecht om als gemeente weer in alle wijkgemeenten een eigen predikant te hebben. Het is lang geleden dat dit het geval was. We wensen ds. Verheij Gods zegen toe in zijn werk in de gemeente en in de Algemene kerkenraad in het bijzonder.
Aan het begin van de vergadering is er altijd een moment van bezinning. Na de opening door de voorzitter met schriftlezing en gebed bespreken we een gedeelte uit een boekje. Voorheen was dit ‘Bezielend leiding geven’ van Anselm Grün, maar omdat uit was zijn we met een nieuw boekje begonnen: ‘Geloven in seizoenen’ van René van Loon. Het eerste hoofdstuk gaat over herfst in je geloof. We spraken met elkaar over zaken die daar bij horen: twijfel, worstelingen, maar ook hoe we hier mee om kunnen gaan en ons oog gericht kunnen houden op Jezus.
Uiteraard stonden er ook ‘zakelijke’ onderwerpen op de agenda. Eén van de belangrijkste daarvan was de financiële situatie van onze gemeente in deze onzekere tijd. Het College van Kerkrentmeesters heeft onderzoek gedaan naar deze situatie en prognoses gedaan. Conclusie is dat we alert moeten zijn bij wat er gebeurt en wat we doen, maar ook vertrouwen mogen hebben op God die ons leidt. Op 12 april wordt dit onderwerp verder behandeld in een vergadering voor alle ambtsdragers van alle wijkkerkenraden.
Verder is besloten dat we de werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ op kunnen heffen. Er zijn geen maatregelen meer nodig. De laatste vraag die we de leden stellen is om alle ‘resten’ van de maatregelen op te ruimen en goed te documenteren en archiveren wat er gebeurd is. Bij deze hartelijk dank aan deze werkgroep die de afgelopen jaren veel werk heeft verzet.
De volgende vergadering van de Algemene Kerkenraad is in mei.