Algemene Kerkenraad

Onze gemeente telt vier wijkkerkenraden. Zo is het officieel. De twee confessionele wijken, 1 en 2 dus, doen veel, bijna alles gemeenschappelijk. Zo kan ook gemakkelijker eenheid van beleid gestalte krijgen. En dat is een goede zaak. We kerken gezamenlijk en vele gemeenteleden weten niet eens tot welke wijk ze officieel behoren. En dat is prima. Bij de wijken 3 en 4 krijgt dit op eigen wijze gestalte.
Maar naast de wijkkerkenraden er is nóg een kerkenraad in onze gemeente. Dat is de Algemene Kerkenraad. Die staat niet boven de vier wijken, maar heeft een andere taak, een andere verantwoordelijkheid ook. De zaken van algemeen belang worden door deze kerkenraad behandeld en behartigd. Hiervoor hebben we in gewone tijden een vast patroon en een vast schema. Zo niet in het afgelopen jaar. Toen is de Algemene Kerkenraad en zeker het moderamen, zeg maar het dagelijks bestuur, veelvuldig, digitaal, bij elkaar geweest. Want wat moest er veel geregeld en besproken worden. Zeker heeft dit tot een taakverzwaring van de preses en de scriba, Wim Dunsbergen en Dick van ’t Hoff, geleid.
Met veel liefde en inzet hebben ze de handschoen opgepakt. We zijn hen er zeer dankbaar voor.