Algemene kerkenraad

Rond het moment van verschijnen van dit bericht op de website ontvangt u een brief van het College van Kerkrentmeesters. Bij deze brief zit een formulier waarop u kunt aangeven welk scenario uw voorkeur heeft wat betreft de toekomst van de kerkelijke gebouwen. Eerder heeft u al een brochure ontvangen waarin de scenario’s zijn uitgelegd. Vorige week zijn er meerdere inloopmomenten geweest, waarin we diverse gemeenteleden nader hebben kunnen informeren. Daarnaast werden tips en ideeën met ons gedeeld die we als regiecommissie dankbaar in ontvangst hebben genomen.
Namens het College van Kerkrentmeesters vragen wij u om uw keuze kenbaar te maken
en het formulier terug te sturen, terug te mailen of in te leveren in de kerk. Tijdens de erediensten zullen hiervoor dozen bij ingang van de kerk staan. U heeft hiervoor tot uiterlijk 21 maart 2022 de tijd.
Op deze manier wil het college het draagvlak voor de scenario’s onder de gemeenteleden peilen. Op basis van de uitslag wordt door het college in april een voorstel opgesteld.
Dit voorstel wordt vervolgens aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd.
Het is de Algemene Kerkenraad die daarna een definitieve keuze maakt voor één van de scenario’s.
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben om uw keuze te kunnen maken, dan zijn we als commissie bereikbaar via e-mail: hvdk@hervormdsliedrecht.nl.
Regiecommissie Huis van de Kerk