Algemene Kerkenraad

Op donderdag 24 maart vond de tweede vergadering van dit jaar van de Algemene Kerkenraad plaats. We zijn de vergadering gestart met het lezen uit Johannes 13 en hebben met elkaar nagedacht over dienen en nederigheid. Anselm Grün schrijft hierover in zijn boekje ‘Bezielend leidinggeven’, dat goede woorden spreken (benedicere) de belangrijkste manier is om elkaar te dienen. Ook in Efeze lezen we dat: ‘Het uitspreken van goede woorden naar elkaar bouwt de gemeente op’.
Tijdens de vergadering hebben we o.a. gesproken over de volgende onderwerpen:
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Het is van belang en niet vrijblijvend, dat alle ambtsdragers, betrokkenen bij pastoraat en jeugdwerk een VOG aanvragen. Dit beleid wordt de komende tijd, via leiding en coördinatoren verder uitgevoerd.
Beleidsplan
In de vergadering is ook het beleidsplan van de AK vastgesteld. We hebben afgesproken dat dit voor minimaal 1 jaar is, maar dat we onszelf ruimte geven om volgend jaar nog aanvullingen te doen, zodat we goed kunnen anticiperen op grote ontwikkelingen zoals de reflectie op de coronacrisis en het Huis van de Kerk.
Ontwikkelingen
Op de dag van de vergadering maakte het SCP bekend dat secularisatie en ontkerkelijking doorgaan in Nederland en dat gelovigen in Nederland voor het eerst een minderheid vormen in onze samenleving. De AK vindt het belangrijk om de ontwikkeling van het aantal leden in onze gemeente goed te monitoren.
Ook in de wijkkerkenraden komt dit op de agenda.