Algemene Kerkenraad

Op donderdag 23 juni heeft de Algemene Kerkenraad voor het laatst voor de vakantieperiode overlegd. Naast de gebruikelijke onderwerpen stonden dit keer een paar specifieke zaken op de agenda.
Eén daarvan was de evaluatie van de coronaperiode. De werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ heeft voorafgaande aan de vergadering van de AK een eigen evaluatie gedaan. Deze is in de vergadering besproken. Korte conclusie hieruit was dat het een lastige periode was, maar dat heel veel dingen goed gegaan zijn, mede door de goede inzet van de gemeente die zich steeds weer goed aan de nieuwe maatregelen aanpaste. Met een blik naar de toekomst voor als het nodig mocht zijn, is het voornemen om met het geleerde uit het verleden maatregelen meer op maat voor de eigen gemeente toe te passen.
Het vervolg in de reflectie op de coronaperiode is nu dat de Algemene Kerkenraad na de vakantieperiode het gesprek gaat voeren over het bouwen aan herstel met het geleerde uit de afgelopen periode. In elk geval is gebleken dat de communicatie binnen onze gemeente beter kan. Daarom wordt er een nieuw communicatiebeleid gemaakt.
Verder werd in de vergadering de samenwerking tussen onze eigen gemeente met andere kerkelijke gemeenten binnen Sliedrecht besproken. We hebben onze felicitaties overgebracht aan de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde kerk vrijgemaakt die de samenwerkingsgemeente ‘Het Anker’ hebben gevormd.
Ook werd gesproken over het reguliere overleg dat er bestaat tussen onze gemeente en de Gereformeerde Kerk Sliedrecht. Tenslotte werden ook de initiatieven en activiteiten benoemd die onze gemeente samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk onderneemt richting de vluchtelingen uit Oekraïne.
Conclusie is dat het belangrijk is om goed met elkaar in contact te zijn en te blijven.
Op 22 september is de volgende Algemene Kerkenraadsvergadering. Hierin hopen we meer te horen over de plannen voor Huis van de Kerk, waar op dit moment door een werkgroep van het College van Kerkrentmeesters hard aan gewerkt wordt.