Algemene Kerkenraad

Op donderdag 22 september was de eerste vergadering van de Algemene Kerkenraad na de zomerperiode.
Er zijn drie onderwerpen die we hieruit onder ieders aandacht willen brengen.

Vluchtelingenwerk
Zoals iedereen uit de plaatselijke nieuwsbronnen heeft kunnen vernemen is er sinds kort vluchtelingenopvang in Sliedrecht.
De kerken zijn hier in het begin al voor benaderd. Niet zozeer om structurele hulp rond woonvoorzieningen e.d. maar wel voor hulp bij activiteitenbegeleiding of wat eenmalige praktische hulp.
De diaconie is hier bij betrokken en heeft een aanspreekpunt namens onze kerk. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere kerken en geloofsgemeenschappen uit Sliedrecht.
Als er meer informatie te delen is of er hulp wordt gevraagd, zal dit via de Kerk-app plaatsvinden. De eerste oproep is al op 22 september geplaatst.

Huis van de Kerk
In de zomermaanden is hard gewerkt door het College van Kerkrentmeesters, met name door de werkgroep die zich bezig hield met de verdere voorbereidingen voor de uitvoer van de plannen voor het Huis van de Kerk. Het besluit om alle bijgebouwen op termijn te vervangen door één gebouw op de plaats van het huidige dienstgebouw vraagt veel voorbereiding. Er worden verschillende plannen gemaakt, een pakket van eisen, een plan van aanpak en er wordt rekening gehouden met diverse scenario’s. Hiervoor zijn verschillende project- en werkgroepen nodig.
Vanuit de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters wordt een stuurgroep gevormd om het totale project te beheersen en coördineren. Binnenkort komt er meer informatie via het College van Kerkrentmeesters.

Energiekosten
Uiteraard zijn de veranderingen rond de energieprijzen ook de kerk niet ontgaan. Er is binnen de AK op twee vlakken over gesproken.
Vanuit de diaconie wordt extra oplettend gekeken naar gemeenteleden die mogelijk in de problemen komen door de steeds stijgende prijzen. Hierbij ook een oproep dat als u/jij zelf problemen ondervindt of er problemen in de nabije omgeving worden geconstateerd om dit bij de diaconie te melden. Mogelijk kan een passende oplossing worden gevonden.
De stijgende prijzen hebben uiteraard ook invloed op de kosten die kerk moet maken voor verwarming en verder onderhoud in de gebouwen. Het College van Kerkrentmeesters heeft hiervoor scenario’s geschetst met mogelijke maatregelen die nodig zouden kunnen zijn. Voorlopig worden de ontwikkelingen afgewacht en wordt er van uitgegaan dat de kostenstijging binnen de huidige beschikbare budgetten opgevangen kunnen worden.