Algemene Kerkenraad: Gemeenteavond

Van woensdag 14 september tot en met zondag 18 september vindt het gemeentefeest plaats.
De eerste activiteit is een gemeenteavond, die plaatsvindt op woensdag 14 september.
De avond vindt plaats in de Grote Kerk. De inloop is vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur start de avond. De inhoud van deze avond wordt verzorgd door onze eigen predikanten. Het thema van de avond is: Samen! Aanmelden voor de avond is niet nodig.
En neem gerust uw of jouw telefoon mee naar de avond.
Is onze maatschappij vandaag de dag nog wel een sámen-leving?
Of kiezen we vooral elk ons eigen pad, in onze eigen kleine bubbel? Tegelijk komen we de ander altijd weer tegen… Op de gemeenteavond zetten we een uitroepteken achter het woord SAMEN!
Als predikanten en gemeenteleden verkennen we hoe belangrijk in het Nieuwe Testament woorden als ‘elkaar’ en ‘samen’ zijn. Ook gaan we na wat samen gemeente-zijn in Sliedrecht anno 2022 betekent. En hoe maken wij vervolgens als christenen in ons dagelijks leven in het spoor van Jezus deel uit van de samen-leving? We worden toegerust, en zingen en bidden samen.
Van harte welkom om op 14 september SAMEN! te komen in de Grote Kerk.