Algemene Kerkenraad: Kerk en corona

Bij het ter perse gaan van het bijzondere nummer van het Kerkblad, laatste editie van 2020, gewijd aan het Kerstfeest en de jaarwisseling, is er een persbijeenkomst van het kabinet geweest op maandagavond 14 december. Er is sprake van een harde lockdown met waarschijnlijk gevolgen voor het gemeente-zijn.
Berichtgeving, alsmede eventueel aangepaste gebruiksprotocollen, zijn via de website van de Hervormde Gemeente Sliedrecht te vinden onder het kopje ‘Nieuws.’

Dick van ’t Hoff, scriba AK