Algemene Kerkenraad: maatregelen rond Corona

De werkgroep ‘Kerk zijn op 1,5 meter afstand’ heeft onlangs een advies uitgebracht om enkele maatregelen verder aan te passen. Deze zijn in het moderamen van de AK aan de orde geweest. Hieronder worden de veranderingen aangegeven:

Collecteren
Digitaal geven, via de Kerk-app, blijft de voorkeur houden.
Om het geven een duidelijke plaats in de liturgie te laten behouden blijft er een moment in de dienst om hier aandacht aan te geven en het geven via de app mogelijk te maken. Vanaf 24 april wordt aan de uitgangen de mogelijkheid geboden om per doel ook fysiek geld te kunnen geven. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar een definitieve vorm voor het collecteren.

Gebruik 1,5 meter vak
Er wordt nog maar door enkele gemeenteleden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Uiteraard willen we de mogelijkheid blijven bieden, maar een heel vak leeg laten is niet meer nodig. Voorafgaand aan de dienst bekijkt de koster hoeveel plekken gereserveerd zijn en houdt deze plekken vrij. Wanneer u gereserveerd hebt kunt u zich voor aanvang van de dienst bij de ingang van de kerk melden.

Handen geven
Voor het wel of niet geven van handen zijn geen richtlijnen meer. Aan de kerkenraden is het advies gegeven om het geven van de hand van de ouderling van dienst aan de predikant bij het ‘overdragen’ aan het begin en eind van de dienst weer in te voeren. Ook het geven van handen bij bijeenkomsten en vergaderingen zou weer plaats kunnen vinden. Wanneer echter iemand zich bezwaard voelt om een hand te geven, moet dit te allen tijde kenbaar gemaakt en gerespecteerd worden.
Een andere vorm van begroeting is niet minder waardevol.