Algemene Kerkenraad

Kerk en Corona: Zingen tijdens de erediensten
Door de Algemene Kerkenraad wordt grote waarde gehecht aan Woord en Antwoord/Weerklank door aangepaste zang. In plaats van zingen als gemeente hebben wij al eerder gekozen voor vijf voorzangers, waaronder de predikant. Dat aantal brengen wij terug naar twee, zonder de predikant. De zangers kunnen gebruik maken van microfoons. Dit geldt voor de periode tot en met 9 februari. Gedurende die tijd zal ook worden onderzocht of het vooraf opnemen van het zingen van liederen mogelijk is waarbij die opname tijdens de dienst ten gehore kan worden gebracht.