Alpha

Wereldwijd zijn er 3 miljard mensen die nog nooit van Jezus Christus en zijn verlossingswerk hebben gehoord. Een klein deel daarvan woont in ons dorp. Wil je hier verandering in brengen? Gun je ook hen het bevrijdende evangelie, de blijde boodschap? Vriendschapsevangelisatie, bijvoorbeeld door een Alphacursus, is hier een mooie gelegenheid voor. Ga je zelf meedoen met Alpha? Of heb je al iemand in gedachten die je zou kunnen uitnodigen voor Alpha? Het zou super zijn als we als hele kerk meedoen in het uitnodigen voor Alpha. Jij kent mensen die niemand anders kent. Misschien kun jij wel iemand helpen om Gods liefde voor het eerst te gaan ontdekken. Voor wie zou jij komende weken willen gaan bidden? Misschien gaan ze dan in september wel met je mee.
Evangelisatiecommissie.