ALPHA

De Alpha cursus is een van de manieren om aan vriendschapsevangelisatie te doen.
De cursus is wekelijks. In 10 avonden (weken) met maaltijd en een weekend. Best intensief dus, voor deelnemers en leiding.
Maar daardoor ook heel pakkend en invloedrijk. Graag willen we dit weer, met diverse gemeentes, in Sliedrecht organiseren. We roepen u/jou op biddend, na te denken of u iemand weet, die u het gunt, om zo kennis te maken met het leven van en met Jezus.
Zondag worden er gebedskaartjes uitgedeeld, waarop je hun naam kunt invullen.
Zodat je er steeds aan herinnerd wordt er voor te bidden.
Want evangelisatie is een gebedszaak. We starten op woensdag 21 september. Ook nu doen we dat weer in de oude Groen van Prinstererschool. Vragen of opgeven, neem contact op met Frans Willemsen, 0184-41 55 06 of via de mail: f.m.willemsen@solconmail.nl.
Ook graag opgeven als je ons wilt helpen als: gespreksleiding, gastvrouw of voor ons wilt koken.
Alpha team