Alpha

Zoals inmiddels bekend start de Alpha cursus dinsdag 7 februari. Wat hebben we daarvoor nog nodig: gespreksleiding, kokers, bidders en deelnemers. Daar zit vast iets voor u/jou bij.
Opgeven of vragen, bel of mail Frans Willemsen, 06-54 38 31 95, f.m.willemsen@solconmail.nl.
Alpha team